10% korting op Saill & Solaria Waterdicht, ook op maat!

PRIVACY DISCLAIMER

PRIVACY-INFORMATIE VOLGENS ART. 13 VAN EU-VERORDENING 2016/679 ("AVG")

De verwerking van persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring overeenkomstig art. 13 van EU-verordening 679/2016 ("AVG")

In het geval dat de sessie wordt onderbroken, machtigt u ons dan om de ingevoerde informatie op te slaan en gecontacteerd te worden om door te gaan met het contract?

De gegevens die u verstrekt, worden door Bega srl slechts 5 kalenderdagen bewaard om opnieuw contact op te nemen om het lidmaatschap te voltooien. De compilatie van de ontbrekende gegevens wordt gedaan door onze operators tijdens het telefoongesprek, waardoor u het recht heeft om het contract af te sluiten.

1. Eigenaar en beheerder van de verwerking van persoonsgegevens

1.1. Bega srl, met maatschappelijke zetel te Gambellara Strada Statale 11, KM 331, 36053 Gambellara VI, BTW-nummer 04039300241 (hierna "Bega srl"), zal als gegevensbeheerder uw persoonsgegevens verwerken die zijn verstrekt via de website www.maanta.it / de / es / eu (hierna de "Site") in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens en deze Informatie.

2. Functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO)

2.1. Bega srl heeft een Personal Data Protection Officer (DPO) aangesteld die bereikbaar is op het volgende e-mailadres: privacy@maanta.eu

3. Voorwerp en wijze van verwerking

3.1. Bega srl verwerkt de persoonlijke gegevens die door u zijn meegedeeld of die rechtmatig zijn verkregen ("Persoonlijke gegevens"). In het bijzonder worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

3.1.1. Gegevens gereserveerd gebied: op het moment dat u een account aanmaakt, wordt u gevraagd om enkele persoonlijke gegevens op te geven (bijv. Naam, achternaam, e-mailadres, mobiel nummer) die nodig zijn om de registratie succesvol af te ronden en om de gerelateerde diensten te gebruiken. Bega srl geeft u ook toegang tot het gereserveerde gebied, ook door het gebruik van inloggegevens die worden verstrekt door een sociaal netwerk (de zogenaamde "sociale login"), in het bijzonder door de identiteiten die zijn aangemaakt op Facebook, Twitter en Google+.

3.1.2. Betaalgegevens: bij aankoop van producten of diensten worden ook de betaalgegevens, inclusief identificatiegegevens, verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving.

3.1.3. Contactgegevens: als u van plan bent om Bega srl vragen te stellen door te schrijven naar de e-mailadressen die op de Site staan vermeld, worden uw e-mailadres en de inhoud van het verzonden bericht verwerkt. De verwerking van deze Persoonsgegevens is nodig om feedback te geven op de ontvangen communicatie. Het verstrekken van verdere gegevens moet als absoluut optioneel worden beschouwd.

3.1.4. Navigatiegegevens: de computer- en telematicasystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Site te bedienen, of die zijn toegewijd aan de werking en het gebruik van de APP's die ter beschikking worden gesteld door Bega srl, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde gegevens (bijv. De datum en het tijdstip van toegang, de bezochte pagina's, de naam van de internetprovider en het adres van het internetprotocol (IP) waarmee u toegang hebt tot internet, het internetadres van waaruit u verbinding hebt gemaakt met de site, enz.), waarvan de overdracht is impliciet in het gebruik van webcommunicatieprotocollen of nuttig voor een beter beheer en optimalisatie van het gegevens- en e-mailverzendsysteem.

3.1.5. Gegevens verkregen door de Klantenservice: gegevens verstrekt tijdens interacties met de Klantenservice van Bega srl, inclusief de opnames van telefoongesprekken, indien u toestemming heeft gegeven voor de registratie.

3.2. Onder de verwerking van Persoonsgegevens voor de doeleinden van deze informatie wordt verstaan elke handeling of geheel van bewerkingen, uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op Persoonsgegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, mededeling door verzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijking of onderlinge verbinding, beperking, annulering of vernietiging.

3.3. We informeren u dat dergelijke Persoonsgegevens handmatig en / of met ondersteuning van IT- of telematische middelen worden verwerkt.

3.4. In order to offer you Klarna’s payment methods, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment methods and to tailor those payment methods for you. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.

4. Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

4.1. Bega srl zal uw persoonlijke gegevens verwerken voor het bereiken van specifieke doeleinden en alleen in aanwezigheid van een specifieke wettelijke basis voorzien door de toepasselijke wet inzake privacy en bescherming van persoonlijke gegevens. Concreet zal Bega srl uw Persoonsgegevens alleen verwerken wanneer een of meer van de volgende rechtsgrondslagen worden gebruikt:

  • U heeft uw vrije, specifieke, geïnformeerde, ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarvan u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen;
  • In aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang van Bega srl;
  • Bega srl is gebonden aan een verplichting van de gge om Persoonsgegevens te verwerken.

4.2. De volgende tabel geeft de doeleinden weer waarvoor uw Persoonsgegevens worden verwerkt door Bega srl en de wettelijke basis waarop de verwerking is gebaseerd.

Document
Doel van de verwerking Legale basis
Sta het gebruik van alle functies van de site toe. Uitvoering van een contract
Controleer de correcte werking van de site. Uitvoering van een contract
Beoordeling van de verantwoordelijkheid in geval van computermisdrijven tegen de site. Gerechtvaardigd belang
Reageer op een vraag van de geïnteresseerde. Uitvoering van precontractuele maatregelen die op
verzoek van de belanghebbende zijn aangenomen
Registratie in het gereserveerde gebied en gebruik van de bijbehorende diensten. Uitvoering van precontractuele maatregelen die op
verzoek van de belanghebbende zijn aangenomen
Gebruik van de APP's die beschikbaar zijn gesteld door de Maanta-site en gebruik van de
gerelateerde
Uitvoering van een contract
Uitvoering van de contracten voorgesteld door de Maanta-site (met betrekking tot de
levering van meubelproducten, assistentie- en onderhoudsdiensten, en voor alle daaruit
voortvloeiende operaties die van belang zijn voor de klant.
Uitvoering van een contract
Toegang tot de functies Opslaan en Doorgaan die beschikbaar zijn tijdens de contractuele
adhesiefase via het web.
In het geval dat u de aanmeldingsprocedure voor het sluiten van de door Bega srl
voorgestelde contracten niet voltooit, zullen uw gegevens worden gebruikt om contact
met u op te nemen om de afronding van het aanmeldingsproces te vergemakkelijken, indien
u hier specifiek om heeft verzocht.
Bega krijgt toegang tot het registratieformulier met de gegevens die u al hebt ingevoerd in
de eerste fase van het invullen, kan doorgaan met de telefonische samenstelling en u kunt
het registratieproces afronden door naar een link te gaan, die Bega srl zal naar zijn inbox
sturen. Nadat vijf (5) kalenderdagen zijn verstreken na het verzenden van de e-mail, is de link
niet langer bruikbaar, wat resulteert in het verwijderen van gegevens.
Uitvoering van precontractuele maatregelen die op
verzoek van de belanghebbende zijn aangenomen
Toestemming van de belanghebbende
Beheer van eventuele inkooporders en gerelateerde administratieve activiteiten. Uitvoering van precontractuele maatregelen die op
verzoek van de belanghebbende zijn aangenomen
Uitvoering van een contract
In het geval dat bank- of post domiciliëring van betalingen vereist is, om te controleren of de
verstrekte bank- / postgegevens correct zijn. Daartoe kan Bega contact opnemen met de
Bank / Italiaanse Post of, indien u hiermee instemt, telefonisch of via de hiervoor ter
beschikking gestelde digitale kanalen.
Gerechtvaardigd belang
Toestemming van de belanghebbende
Sta de veiligheidscontroles toe die wettelijk vereist zijn. Gerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichting
Bega srl toestaan om te voldoen aan de verplichtingen van wet, regelgeving of vereist door de
gemeenschapswetgeving.
Wettelijke verplichting
Voorbereiding van maatregelen gericht op bescherming tegen kredietrisico, inclusief
activiteiten gericht op het identificeren van de economische betrouwbaarheid en / of
solvabiliteit van de klant, voorafgaand aan of tijdens de contractuele relatie. Voor dit doel zou
informatie kunnen worden verkregen door toegang tot de informatiesystemen van
geautoriseerde bedrijven, evenals van kredietinformatiesystemen en SCIPAFI, zoals vereist door
wet nr. 124/2017, die, waar nodig, uitsluitend worden verwerkt om de betrouwbaarheid en
punctualiteit van betalingen te verifiëren.
Gerechtvaardigd belang
Opsporing, preventie, beperking en beoordeling van frauduleuze of illegale activiteiten met
betrekking tot de diensten die op de Site worden aangeboden.
Gerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichting
Voorbereiding van een geolocatiesysteem voor voertuigen en bescherming van het wagenpark
tegen alle handelingen van derden of klanten die illegaal of frauduleus zijn, evenals, via de ter
beschikking gestelde APP, een geolocatiesysteem voor gebruikers, geactiveerd na de door hen
verstrekte autorisatie, gericht op het bieden van hen met inhoud en diensten.
Toestemming van de belanghebbende
Deelname aan evenementen die via de site beschikbaar worden gesteld. Toestemming van de belanghebbende
Het uitvoeren van activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden
diensten die verband houden met de contractuele relatie (bijvoorbeeld enquêtes om de
klanttevredenheid te beoordelen).
Toestemming van de belanghebbende
Het door Bega srl uitvoeren van marktonderzoek, directe verkoop, inclusief telefoon, voor het
plaatsen van producten of diensten, voor commerciële communicatie of marketingactiviteiten.
Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd door het verzenden van reclame-, informatie-,
promotie- of uitnodigingsmateriaal, met behulp van traditionele methoden (bijv. Papieren post)
of geautomatiseerde contactsystemen (bijv. Sms, e-mail)
Toestemming van de belanghebbende
consumptievoorkeuren en de analyse, ook in gepersonaliseerde, geautomatiseerde of
elektronische vorm, van de informatie verkregen door het gebruik van producten en / of diensten.
Gerechtvaardigd belang

4.3. De verstrekking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk in alle gevallen waarin de verwerking plaatsvindt op grond van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen. Uw weigering om dit te doen kan het onmogelijk maken voor Bega srl om het doel uit te voeren waarvoor de Persoonsgegevens verzameld worden.

4.4. De verstrekking van uw Persoonsgegevens is in plaats daarvan vrijwillig voor het nastreven van verdere in de tabel aangegeven doeleinden. Het ontbreken van uw toestemming met betrekking tot de laatstgenoemde doeleinden heeft geen gevolgen voor de sluiting van het contract. Het verplichte of facultatieve karakter van de toekenning zal worden gespecificeerd op het ogenblik van de inning.

5. Registratie in de gereserveerde zone via sociale login

5.1. Toegang tot de voorbehouden zone is toegestaan op de volgende manieren

a) door een account aan te maken op de Site;

b) door gebruik te maken van de inloggegevens die door een sociaal netwerk worden verstrekt (de zogenaamde "sociale login"), met name de identiteiten die zijn aangemaakt op Facebook, Twitter en Google+.

5.2. In het geval dat u beslist om toegang te krijgen tot de privézone via de gegevens van een sociaal netwerk, zal Bega srl sommige van uw persoonlijke gegevens (Naam, Achternaam, E-mail) verkrijgen in overeenstemming met de permissies die u aan het betreffende sociale netwerk hebt verstrekt. U wordt daarom verzocht de instellingen van het sociale netwerk te controleren en het privacybeleid te lezen, aangezien dit het sociale netwerk de toestemming kan geven uw persoonlijke gegevens met Bega srl te delen en Bega srl de toestemming kan geven informatie te verzamelen zoals contacten, vrienden en andere Persoonlijke Gegevens. Bega srl is in geen geval op de hoogte van de door u gebruikte registratiegegevens.

5.3. Bega srl bewaart de identificatiecode van uw account bij het sociale netwerk waarnaar u verwijst wanneer u dit gebruikt om in te loggen op Bega srl of om door de site gehoste inhoud te delen; de bewaring vindt plaats zolang als nodig is om de gevraagde diensten te leveren.

5.4. Indien u een Bega srl account aanmaakt of gebruik maakt van de diensten van de Site door in te loggen via uw sociale login, kan Bega srl de informatie uit uw account gebruiken om uw profiel op de Site aan te vullen. U kunt te allen tijde uw profielinformatie en contactgegevens bijwerken of wijzigen via uw sociale login.

6. Marketing- en/of profileringsdoeleinden

6.1. Het e-mailadres dat u in het kader van de bestaande contractuele relatie met Bega srl hebt meegedeeld, kan door deze laatste worden gebruikt om commerciële aanbiedingen voor producten en/of diensten toe te sturen die gelijkaardig zijn aan deze die u eerder hebt aangekocht (zogenaamde soft-spam). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking door een verzoek te sturen naar de in punt 10 van dit beleid genoemde speciale mailbox.

6.2. Voor alles wat niet onder het vorige artikel 6.1. valt, kan u binnen de voorbehouden zone vrij beslissen of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van uw Persoonsgegevens voor het verzenden van publiciteit, directe verkoop, commerciële communicatie of voor het uitvoeren van marktonderzoeken, met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Bega srl of commerciële partners van Bega srl.

6.3. Bovendien kunt u binnen de voorbehouden zone vrij beslissen of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor de opsporing, door Bega srl of de zakenpartners van Bega srl, van de consumptievoorkeuren en de analyse, ook in een gepersonaliseerde, geautomatiseerde of elektronische vorm, van de informatie die door het gebruik van producten en/of diensten verkregen wordt.

6.4. De verwerking van Persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden kan gebeuren met behulp van "traditionele" methoden (bijvoorbeeld papieren post en / of telefoontjes van een operator), of door middel van "geautomatiseerde" contactsystemen (bijvoorbeeld via sms). en / of mms, telefoongesprekken zonder tussenkomst van de operator, e-mail, fax, interactieve toepassingen).

6.5. De toestemming die u hebt gegeven voor marketingdoeleinden wordt geacht te zijn gegeven voor beide aangegeven methoden, echter onverminderd uw recht om bezwaar te maken, zelfs gedeeltelijk, met betrekking tot de verschillende communicatiekanalen waarmee de marketingdoeleinden worden uitgevoerd. , met dezelfde methoden als aangegeven in paragraaf 10 van deze informatie.

6.6. Toestemming voor de bovengenoemde doeleinden is optioneel en sluit de mogelijkheid niet uit om de daarin beschikbare diensten te gebruiken. Vooral:

a) Onder voorbehoud van vrije en specifieke toestemming, te verstrekken binnen het gereserveerde gebied in de sectie "Toestemmingsbeheer", dergelijke Persoonsgegevens.

b) Onder voorbehoud van vrije en specifieke toestemming, te geven binnen het gereserveerde gebied in het gedeelte "Toestemmingsbeheer", kunnen dergelijke Persoonsgegevens ook worden bekendgemaakt aan derden, commerciële partners van Bega srl, aan wie Bega srl kan communiceren of de verzamelde gegevens overdragen voor de bovengenoemde marketingdoeleinden.

c) Ten slotte zullen Bega srl of commerciële partners van Bega srl, onder voorbehoud van vrije en specifieke toestemming, af te geven in het gereserveerde gebied in de sectie "Consent Management", analyses en uitwerkingen kunnen uitvoeren, ook op naam , van uw profiel en consumptiegewoonten, om aanbiedingen van op maat gemaakte producten en diensten voor te stellen om ze beter in overeenstemming en functioneel te maken met uw interesses en behoeften.

7. Ontvangers van persoonlijke gegevens

7.1. Uw Persoonsgegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de hierboven genoemde doeleinden:

a) aan de werknemers en medewerkers van Bega srl, agenten, specifiek aangesteld als gemachtigde personen voor verwerking, die kunnen optreden als onafhankelijke gegevensbeheerders, of als gegevensverwerkers, aangesteld voor dit doel;

b) aan externe bedrijven of andere subjecten ("Derden") die bepaalde uitbestedingsactiviteiten uitvoeren namens Bega srl, in hun hoedanigheid van externe gegevensverwerkers,

c) aan derden of commerciële partners van Bega srl, voor directmarketingdoeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, onder voorbehoud van uw toestemming.

8. Overdracht van persoonlijke gegevens

8.1. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie en opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

9. Bewaartermijn Persoonsgegevens

9.1. De Persoonsgegevens die voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt, worden bewaard in overeenstemming met de beginselen van proportionaliteit en noodzaak, en in ieder geval totdat de doeleinden van de verwerking zijn nagestreefd.

9.2. Uw Persoonsgegevens worden normaal gesproken bewaard zolang de contractuele relatie met de Gegevensbeheerder bestaat, onverminderd de noodzaak om restkredieten te verzamelen en / of gegevens te beheren in geval van geschillen of klachten, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot facturen. uitgegeven.

9.3. Uw Persoonsgegevens worden in de regel bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt en in elk geval worden ze automatisch verwijderd na 10 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie, onverminderd de mogelijke bewaring ervan waar nodig voor de doeleinden van het beheer van lopende gerechtelijke acties en het vervullen van specifieke wettelijke verplichtingen.

10. Rechten van belanghebbenden

10.1. Volgens art. 15-22 van de AVG, met betrekking tot de verstrekte Persoonsgegevens, hebt u het recht om:

a) inzage in en verzoek om een kopie;

b) rectificatie verzoeken;

c) annulering verzoeken;

d) de beperking van de verwerking verkrijgen;

e) bezwaar maken tegen de verwerking;

f) ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en om dergelijke gegevens ongehinderd te verzenden naar een andere gegevensbeheerder; waar technisch haalbaar.

10.2. We informeren u dat u nog steeds het recht heeft om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directmarketing. Het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking die wordt uitgevoerd via geautomatiseerde contactmiddelen, strekt zich ook uit tot de verwerking van Persoonsgegevens via traditionele contactmiddelen, tenzij u slechts gedeeltelijk bezwaar wilt maken.

10.3. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw Persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

10.4. Voor bijv Uitoefening van uw rechten en voor het intrekken van uw toestemming kunt u een bericht sturen naar het e-mailadres privacy@maanta.eu

10,5. Voor meer informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens, die te bereiken is op het volgende e-mailadres privacy@maanta.eu.

10.6. We herinneren u eraan dat het uw recht is om een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, door:

a) aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Rome;

b) e-mail naar het adres: garante@gpdp.it, of protocol@pec.gpdp.it;

Product toegevoegd aan verlanglijst