RECHT OP INTREKKING


Volgens de kunst. 52 ev van de consumentencode, als u een consument bent, hebt u het recht om het koopcontract op te zeggen. In elk geval kunt u het herroepingsrecht uitoefenen zonder boete en zonder enige verplichting om de redenen op te geven.

Dit recht moet worden uitgeoefend binnen de termijn van 20 (twintig) dagen vanaf:

a) in geval van levering van Diensten, vanaf de dag van sluiting van het contract;
b) in het geval van verkoop van Producten, vanaf de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en door u aangewezen, de Producten fysiek bezit;
c) in het geval van meerdere producten die via een enkele bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop u of een derde, anders dan de door u aangewezen vervoerder, fysiek bezit verkrijgt van de laatste geleverde producten;
d) in geval van levering van een Product dat uit meerdere partijen of stukken bestaat, vanaf de dag dat u of een derde partij anders dan de koerier en aangewezen door u fysiek bezit verkrijgt van de laatste partij of stuk; e) in het geval van contracten voor de periodieke levering van producten gedurende een specifieke periode, vanaf de dag waarop u of een derde partij anders dan de koerier en aangewezen door u fysiek bezit verkrijgt van de eerste van de Producten;
f) in het geval van levering van digitale inhoud die niet op een fysiek medium wordt aangeboden, vanaf de dag van sluiting van het contract.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een communicatie sturen met de uitdrukkelijke en expliciete verklaring van uw beslissing, te sturen naar:

Per gewone post naar:

BegA srl
Strata Statale 11, km 331
36053 Gambellara (VI)
Italië

of

per gewone post naar het adres info@maantaoutdoor.nl

Zodra de intrekking is uitgeoefend, moet u het geleverde product retourneren binnen 20 (twintig) dagen vanaf het moment dat u ons op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing tot intrekking.

Om de deadline te verstrijken, wordt het product als geretourneerd beschouwd wanneer het wordt afgeleverd bij de ontvangende postkantoor / koerier.

De gekochte producten die u wilt retourneren, moeten naar hetzelfde adres worden verzonden als hierboven:

BegA srl
Strata Statale 11, km 331
36053 Gambellara (VI)
Italië

De directe kosten voor het terugzenden van het product zijn uw verantwoordelijkheid.

Het product moet in de originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd. De wezenlijke integriteit van het te retourneren product is een essentiële voorwaarde voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. We accepteren geen retouren die beschadigd zijn, maar in een normale staat van bewaring worden gehouden en / of worden bewaard met gebruik van normale toewijding. Evenzo worden producten die zijn beschadigd door schoonmaakmiddelen / additieven, etc. of producten die zijn beschadigd door onervarenheid niet geaccepteerd.

Plaats een kopie van het ontvangen leveringsdocument in de verpakking.

De transportrisico's voor het retourneren van de producten zijn volledig voor uw rekening, evenals de kosten die nodig zijn voor het retourneren van de producten onder voorbehoud.

Afgezien van het bovenstaande herinneren wij u eraan dat u verantwoordelijk bent voor de waardevermindering van de producten die voortvloeit uit de behandeling van de goederen anders dan noodzakelijk om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen.

Nadat we de integriteit van het geretourneerde product en de conformiteit met de andere hierboven vermelde voorwaarden hebben geverifieerd, zullen we het volledige betaalde bedrag voor de producten terugbetalen, uiterlijk 20 (twintig) dagen vanaf de datum van ontvangst van het product, door dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt bij het bestellen.

In ieder geval kunnen we de terugbetaling inhouden totdat we de geretourneerde producten hebben ontvangen, of totdat u aantoont dat u ze hebt verzonden.

Behalve zoals hierboven vermeld, herinneren we u eraan dat we niet verplicht zijn om de extra kosten te vergoeden als u uitdrukkelijk voor een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste door ons aangeboden type. In het bijzonder zullen wij de extra kosten, die uw verantwoordelijkheid blijven, niet vergoeden en zult u dan moeten betalen voor het geval van levering bij aflevering.

Houd er rekening mee dat de uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:

  • in het geval van levering van Diensten (bijvoorbeeld voor installaties, onderhoud aan de Producten enz., indien door ons voorzien) na de volledige uitvoering van de Dienst toen de uitvoering begon met uw uitdrukkelijke toestemming, nu wetende dat in dit geval verliest u het herroepingsrecht na de volledige uitvoering van de overeenkomst van onze kant;
  • in het geval van levering van producten of diensten waarvan de prijs is gekoppeld aan schommelingen op de financiële markt die wij niet kunnen beheersen en die zich tijdens de wachttijd kunnen voordoen;
  • in geval van levering van op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde producten;
  • in het geval van levering van Producten die het risico lopen snel te verslechteren of te vervallen;
  • in het geval van levering van verzegelde producten die zich niet lenen om te worden geretourneerd om hygiënische redenen of verband houden met bescherming van de gezondheid en die na levering zijn geopend;
  • in het geval van levering van Producten die na levering inherent zijn vermengd met andere goederen;
  • als u specifiek om een ​​bezoek van ons en onze operators hebt gevraagd met het oog op het uitvoeren van dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, indien door ons verstrekt. Als we ter gelegenheid van een dergelijk bezoek andere services leveren dan die specifiek door u zijn aangevraagd of Producten anders dan de reserveonderdelen die nodig zijn om onderhoud of reparaties uit te voeren, is het herroepingsrecht van toepassing op dergelijke Aanvullende Services of Producten;


Deze gevallen omvatten bij wijze van voorbeeld al onze producten die kunnen worden aangepast, limited edition, special of seizoensgebonden.

Tot slot herinneren we u eraan dat de herroeping het contract tussen ons en u beëindigt, onder voorbehoud van de verplichtingen om producten en terugbetaling en alle andere hierboven beschreven te retourneren, evenals alle aanvullende contracten van rechtswege op te lossen.

Product toegevoegd aan verlanglijst