Algemene Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

DE SITE

De site Maanta wordt beheerd door het bedrijf Bega Srl, met statutaire zetel in Strada Statale 11, km 331 - 36053 Gambellara (VI) - Italy Btw-nummer 04039300241.

De PRODUCTEN

De producten in de webwinkel van Maanta zijn geschikt voor particuliere en zakelijke klanten.

De eigenschappen van de producten die op de site worden gepresenteerd kunnen wijzigen. De foto's van de verschillende uitvoeringen hebben dan ook geen contractuele waarde.

GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

Gezien de specifieke eigenschappen van de producten die op de site van Maanta verkocht worden, moet de klant nauwkeurig de waarschuwingen en instructies volgen voor wat betreft de bevestiging en opslag van de producten. Maanta is in geen enkel geval verantwoordelijk voor een incorrecte bevestiging van haar producten en abnormaal gebruik.

NIET MEER OP VOORRAAD

Gezien het aantal bestellingen per dag, kunnen we niet garanderen dat de bestelde producten of diensten volledig beschikbaar zijn. Als een product niet meer op voorraad is, zal een van onze werknemers zo snel mogelijk contact met de klant opnemen om hem hiervan op de hoogte te stellen en voor te stellen om de bestelling te wijzigen of annuleren.

In het geval van een wijziging wordt het bedrag aangepast (terugbetaling of bijbetaling) op basis van de wijziging en wordt de aangepaste bestelling per e-mail aan de klant bevestigd.

BESTELLING

Een bestelling plaatsen

Bestellingen moeten geplaatst worden via de webwinkel van Maanta.

Orderbevestiging

De orderbevestiging wordt binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de klant opgeeft.

Let op!

Bestellingen worden in behandeling genomen nadat het bedrag dat op de factuur staat is ontvangen. Bestellingen die 10 dagen na het plaatsen van de bestelling nog niet door de klant zijn betaald worden automatisch geannuleerd.

Een bestelling wijzigen

De informatie die door de klant wordt verstrekt, op het moment van bestellen, vormt een formele verplichting van de klant. Als er fouten staan in de door de klant opgegeven gegevens, kan Maanta niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel niet mogelijk zijn om de bestelling te bevestigen of te leveren. Wijzigingen van het verzendadres voor de levering van het product/de producten worden niet geaccepteerd nadat de bestelling is betaald. De klant kan echter, geheel op eigen verantwoordelijk, rechtstreeks aan de koerier vragen om het verzendadres aan te passen. In zo'n geval is Maanta niet verantwoordelijk als de transporteur een eventuele bezorgfout maakt of het product kwijtraakt.

Als de betaling eenmaal binnen is, kan de bestelling niet meer gewijzigd worden (afmetingen, kleur, factuur- of verzendadres)

In het geval van fouten in een van bovengenoemde gegevens, moet de klant contact opnemen met klantenservice via het ondersteuningsformulier. Maanta laat de klant dan weten wat de procedure en de voorwaarden zijn om de bestelling te annuleren en te herroepen (Zie Herroeping).

Weigering van een bestelling

Maanta behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant om legitieme redenen niet te accepteren.

Prijzen en betaalmethoden

De prijzen die vermeld staan op de website van Maanta zijn in EURO's en inclusief btw

Maanta behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen op basis van vraag en aanbod. De prijs die de klant moet betalen is de prijs op de dag van de bestelling.

Let op!

Bestellingen worden alleen verwerkt na ontvangst en incasso van de betaling van een bedrag dat overeenkomt met het bedrag op de factuur.

Ga naar het gedeelte 'Betaalwijzen' voor de verschillende betaalwijzen.

Eigendomstitel

Alle geleverde producten blijven eigendom van Maanta tot volledige betaling van het te betalen bedrag heeft plaatsgevonden. De klant moet dus voorzichtig met het product/de producten omgaan.

Levering

Het verzendadres dat door de klant wordt opgegeven moet in hetzelfde land zijn als het factuuradres (woonadres) van de klant.

De verwerking van de bestelling vindt binnen 7 werkdagen plaats en is volledig afhankelijk van de ontvangst van de betaling.

Vertraagde levering

De levertijd is 3 tot 6 werkdagen na de verwerking van de bestelling en indicatief. Als deze termijn wordt overschreden is het in geen enkel geval mogelijk om een vergoeding of korting te eisen.

Mislukte bezorgpoging

De levering van de bestelde producten wordt verzorgd door een koerier in opdracht van Maanta. Als de klant niet aanwezig is op de dag van bezorging, laat de koerier in de brievenbus van de klant een bericht achter dat hij is langs geweest.

De klant moet uiterlijk binnen 3 à 4 dagen na de eerste bezorgpoging contact opnemen met de klantenservice of de koerier. Na deze periode worden de producten automatisch door de koerier teruggestuurd naar het magazijn van Maanta. De kosten hiervoor bedragen €19 (inclusief btw) per pakket en deze worden bij de klant in rekening gebracht en afgetrokken van het bedrag van de bestelling.

Gedeeltelijke bezorging

Als er producten ontbreken, dient de klant dit schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief die hij aan de koerier moet vragen. De klant heeft bovendien 14 dagen de tijd om ontbrekende producten te melden aan de klantenservice: per e-mail naar info@maanta.it of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar Bega Srl, met statutaire zetel in Via Einaudi 22/c - 36040 Brendola (VI) - Italy. Het bedrijf doet zijn best om het ontbrekende product zo snel mogelijk na te sturen.

Let op!

Als er geen voorbehoud op de vrachtbrief staat vermeld, nemen de koerier of Maanta de klacht niet in behandeling.

Beschadigde of verkeerde producten

Als een product beschadigd wordt geleverd of als de levering niet overeenkomst met de bestelling, kan de klant de bestelling weigeren door dit te vermelden op de vrachtbrief die hij aan de koerier moet vragen. De klant heeft bovendien 14 dagen de tijd om de geleverde producten te controleren en klachten te melden bij klantenservice: per e-mail naar info@maanta.it of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar Bega Srl, met statutaire zetel in Via Einaudi 22/c - 36040 Brendola (VI) - Italy.

Maanta zal de kosten voor het terugsturen van defecte of verkeerde producten op zich nemen en de nieuwe producten zo snel mogelijk toesturen.

Pakket is zoek

Als de levering 15 dagen na ontvangst van de verzendcodes nog niet heeft plaatsgevonden, moet de klant per e-mail contact opnemen met klantenservice.

Er wordt vervolgens een klacht ingediend bij de koerier om te achterhalen wat de reden van de vertraging is.

Er zijn meerdere situaties mogelijk:

De koerier kan het bezorgadres niet vinden of heeft het adres niet meer.

Oplossing: Maanta stuurt de adresgegevens naar de koerier. Het pakket wordt binnen 48-72 uur bezorgd.

Het pakket kan niet getraceerd worden. De koerier gaat de situatie onderzoeken en dat kan tot 10 dagen duren.

Oplossing: Het pakket wordt, indien teruggevonden, doorgestuurd naar de klant.

Als het pakket is verdwenen, zal Maanta een nieuwe zending klaarmaken of het bedrag desgewenst terugstorten.

Mislukte levering of retourzending

De opgegeven gegevens moeten goed gecontroleerd worden bij het plaatsen van de bestelling. Neem via info@maanta.it contact op met klantenservice als het niet lukt om de correcte adresgegevens op geven.

Let op!

Als de opgegeven verzendgegevens niet kloppen, incompleet zijn of niet geschikt zijn voor een standaard bezorging, waardoor de zending naar de afzender wordt geretourneerd, is de klant verantwoordelijk voor de retourkosten van de goederen à € 19 per pakket.

Herroeping

Het is mogelijk om het contract zonder toelichting binnen 14 dagen, na de levering van de goederen, op te zeggen. Stuur hiervoor een aangetekende brief naar Bega Srl, met statutaire zetel in Via Einaudi 22/c - 36040 Brendola (VI) - Italy of een e-mail. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient u dit tijdig melden of de goederen te retourneren.

Als de klant afziet van de bestelling, moeten de diensten die door beide partijen zijn afgenomen en de gebruikskosten (exclusief btw) terugbetaald en verrekend worden, evenals de kosten voor het uitvoeren van de terugbetaling: 4% voor terugbetaling per creditcard of betaalpas en € 15 voor betalingen per bank. Als het niet mogelijk is om de dienst of het product in de originele staat te retourneren, vragen we een vergoeding voor de levering. Dit geldt niet voor het retourneren van beschadigde goederen die bij de aankoop defect waren. De vergoeding is niet van toepassing als een aankoop niet voor persoonlijk gebruik is en als het gebruik geen invloed had op de oorspronkelijke waarde. We nemen alle goederen terug, ongeacht of deze wel of niet geschikt zijn voor verzending. De transportkosten worden door de klant betaald en bedragen € 19 inclusief btw per pakket.

Garantie


Alle producten die door Maanta op de markt worden gebracht, worden gedekt door een garantie van 2 jaar, in overeenstemming met de huidige wetgeving.

"Saill" schaduwdoeken hebben een garantie van 3 jaar tegen schade door fabricagefouten.
Materialen.
"Solaria" zeilen hebben een garantie van 4 jaar tegen schade veroorzaakt door fabricagefouten.

Eventuele klachten en/of reclamaties dienen binnen twee maanden na ontdekking te worden gemeld. De klant heeft een periode van twee maanden vanaf de leveringsdatum om de conformiteit van de producten te controleren en Bega Srl hiervan op de hoogte te stellen.

Met deze garantie verbindt de firma Bega Srl zich ertoe dat de vervaardigde producten, d.w.z. zonnezeilen, masten en muurbeugels, na ontvangst van de levering de eigenschappen hebben die vermeld staan ​​in onze productbeschrijving. Er is alleen sprake van een gebrek dat het geldend maken van garantieclaims rechtvaardigt als de waarde of de bruikbaarheid aanzienlijk wordt verminderd.

Als het defect zich na zes (6) maanden na levering voordoet, moet de consument bewijzen dat het product al defect was op het moment van levering. De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door verwaarlozing, oneigenlijk gebruik en installatie die niet voldoet aan de waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding.

Slijtage van een product valt niet onder deze garantie.Producten die u heeft geprobeerd te repareren of die niet in de staat verkeren waarin ze zijn verkocht, vallen niet onder de garantie. Wij zullen defecten aan het product kosteloos verhelpen binnen een redelijke termijn na melding van de schade. Indien reparatie niet mogelijk is, zorgen wij voor een vervangend exemplaar. De daaruit voortvloeiende vervangings- en transportkosten zijn voor rekening van de firma Bega Srl. Deze garantie geeft de consument geen ander recht dan herstel of vervanging.

Claims voor defecten onder de garantie verjaren vijf (5) jaar vanaf de datum waarop het product door de winkelier aan de consument is geleverd, wat moet worden bewezen door het originele aankoopbewijs (bon, factuur).
Als de koper een gebrek meldt dat naar onze mening niet bestaat en de consument wist dat het gebrek niet bestond of nalatig heeft gehandeld, moet de consument ons de ontstane schade vergoeden.


De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper.

Het bedrijf Bega Srl verbindt zich ertoe een defect product dat binnen deze periode wordt gemeld te vervangen als:

     het defect wordt ontdekt bij levering
     het defect wordt ontdekt tijdens de installatie


De garantie omvat:

     het gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering, d.w.z. de oorspronkelijke gebreken van het product.


De garantie dekt NIET:

     zeilen gescheurd door wind/hagel/sneeuw
     verbrande zeilen door vonken van roosters en/of schoorstenen
     verbogen of beschadigde masten door verkeerde montage
     gebogen masten door verkeerd gemonteerde zeilen
     Waterdichte zeilen vervormd door waterophoping door verkeerde montage en spanning
     Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik
     Schade veroorzaakt door extreme weersomstandigheden zoals wind, sneeuw, hagel, storm etc.
     Palen met krassen of oppervlaktecorrosie en normale slijtage vallen niet onder de garantie, tenzij het product structureel verzwakt is
     normale slijtage door blootstelling aan de zon en/of weersomstandigheden
     Schade als gevolg van ongevallen
     gebruik van het product voor enig ander doel
     Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
     verkeerde installatie
     slechte bediening

Het volgende wordt NIET beschouwd als een defect en valt daarom niet onder de garantie:

     Golven en vouwen in de stof bij de naden van het schaduwdoek
     Golven en plooien aan de zijkanten van de luifel
     Golven in de stof in het midden van het zeil
     Normale oneffenheden en plooien ontstaan ​​in de stof door het opwinden en spannen van het zeil
     Kleine gaatjes in de stof
     Streepjes in de stof "krijteffect"

Houd er rekening mee dat

     de verankering moet passend bij het metselwerk worden gekozen en nauwkeurig en stabiel aan de muur worden bevestigd
     het schaduwdoek mag niet los hangen, dit kan de stof beschadigen. Daarnaast mogen deze niet belopen worden, gebruikt worden als hangmat of trampoline, of gebruikt worden voor enig ander doel waarvoor ze niet ontworpen zijn.
     houd er rekening mee dat de kleur van de stoffen van scherm tot scherm kan variëren
     Luifels en verticale luifels moeten altijd worden opgerold of verwijderd als ze bij plotseling onweer niet kunnen worden bediend.
     aangezien de windsnelheid niet constant is maar kan variëren en windvlagen vaak sterker zijn,

aangezien de windsnelheid niet constant is maar kan variëren en windvlagen vaak sterker zijn, raden we aan om uw waterdichte voortent te verwijderen
     de garantie is alleen geldig als de consument de opgegeven opspansystemen en systeemonderdelen niet wijzigt
     Door fabricageprocessen kunnen de afmetingen van de zonnezeilen tot 3% afwijken van de opgegeven afmetingen. De zonnezeilen worden van hoek tot hoek gemeten en zijn, tenzij anders besteld, hol naar binnen. Dit betekent dat de meting van zijmidden tot zijmidden kleiner is dan van hoek tot hoek.
     De schaduwdoeken moeten stevig en met een goede/gelijkmatige spanning worden geïnstalleerd. De stof moet stevig zijn zonder losse plekken. Weefsels die niet strak staan, veroorzaken slijtage die de basis vormt voor toekomstige defecten en schade. Deze zijn duidelijk niet te wijten aan UV-licht en vallen niet onder de garantie. Het schaduwdoek heeft regelmatig onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat het doek strak blijft.

WETTELIJKE INFORMATIE

Verzamelen en beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens

De informatie die door klanten aan Maanta wordt verstrekt wordt geheel of gedeeltelijk beschikbaar gesteld aan commerciële partners enkel en alleen voor het verwerken van de bestelling, de levering van de producten en/of diensten die door de klant zijn besteld.

De persoonlijke gegevens die Maanta verkrijgt worden niet verkocht of extern beschikbaar gesteld voor reclamedoeleinden.

De klant kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen.

Toepasselijk wet en geschillen

Deze algemene voorwaarden vallen onder de Italiaanse wetgeving.

Alvorens een bestelling te bevestigen, verklaart de klant dat hij de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en deze integraal en zonder voorbehoud accepteert.

In het geval van geschillen, wendt de klant zich eerste instantie tot de klantenservice van Maanta om een vriendschappelijke oplossing te vinden. Als dit niet mogelijk blijkt, moeten geschillen of klachten die voort kunnen komen uit contracten tussen Maanta en de klant voorgelegd worden aan de rechtbank van Vicenza.

Maanta waarschuwt bezoekers dat de inhoud van de website onder de auteurswet valt: deze geldt voor de foto's, artikelen, tekeningen en animaties op de site. Maanta bezit de rechten op deze inhoud of heeft toestemming om deze te gebruiken.

Het is verboden om de website op wat voor een wijze dan ook (gedeeltelijk) te kopiëren, zonder uitdrukkelijke toestemming van Maanta, aangezien dit een schending is van artikelen L 335-2 (en verder) van de Wet op intellectueel eigendom.

Elk gebruik zonder toestemming van Maanta van een afbeelding, tekst of grafisch element kan gerechtelijk vervolgd worden.

Bezoekers mogen geen programma's gebruiken die de site extreem belasten of het functioneren ervan negatief beïnvloeden.

Frauduleuze inbreuken op de website en/of inhoud van de website en/of het (gedeeltelijk) gebruik van de database kunnen gerechtelijk vervolgd worden, conform de wet.

Algemene voorwaarden

De klant moet alle benodigde gegevens verstrekken inclusief BSN-nummer  (particuliere klanten) of btw-nummer (rechtspersonen). Zonder deze gegevens zal Maanta de bestelling niet verwerken.

Maanta behoudt zich het recht voor om bestellingen van klanten, zelfs na ontvangst van de betaling, te annuleren. Bij annulering wordt het hele bedrag dat de klant heeft betaald terugbetaald, zonder inhoudingen of extra kosten. De afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen van de producten die worden aangeboden, zijn indicatief omdat ze constant geüpdatet worden en omdat er een kleine kans bestaat dat ze door een menselijk fout niet kloppen.

Als een product tijdens een update wordt gekocht.

Maanta behoudt zich het recht voor om geplaatste bestellingen te wijzigen zelfs nadat deze zijn betaald, maar altijd na melding hiervan aan en goedkeuring door de klant. Als de klant de aanpassingen van de bestelling niet accepteert, zal Maanta zo snel mogelijk de bestelling annuleren en het aankoopbedrag eventueel volledig aan de klant restitueren, zonder (extra) kosten.

Product toegevoegd aan verlanglijst