Ontdek het nieuwe milieuvriendelijke buitentapijt "EF Maat"
In de aanbieding vanaf € 54,95!

Gedachte
denkend aan alle

Onze toewijding aan milieubescherming is duidelijk zichtbaar in elk aspect van onze activiteiten. We streven er voortdurend naar om duurzame praktijken te integreren, de impact op het milieu te verminderen en de behoud van ons ecosysteem.
Deze toewijding weerspiegelt onze kernwaarden, die ons drijven om te streven naar een een groenere en meer verantwoordelijke toekomst.

BENEFIT SOCIETY

Een benefitbedrijf zijn, betekent deel uitmaken van de innovatie in de manier van zakendoen die de komende jaren steeds meer centraal zal komen te staan.

Het betekent handelen volgens een concept van regeneratief ondernemerschap dat zich richt op de impact van zijn activiteiten op de verschillende belanghebbenden waarmee het bedrijf samenwerkt: eerst en vooral op de werknemers, die fundamenteel zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf als hulpbron en menselijk kapitaal, en vervolgens op de klanten, leveranciers, de gemeenschap, het milieu en alle talrijke partners waarmee het bedrijf samenwerkt.

Het gaat dus niet alleen om het traditioneel erkende winstoogmerk, maar om een breder perspectief en een visie op projecten die niet alleen gericht zijn op het behalen van klassieke economisch-financiële resultaten op de korte termijn, maar die een middellangetermijnvisie integreren om duurzame, bewuste en verantwoordelijke groei te garanderen.

Een forma mentis dat vooral gebaseerd is op een bewustzijn van governance in deze zaken: bestaande uit proactiviteit, analyse, voortdurende aandacht en de wil om een positieve bijdrage te leveren met de eigen bedrijfsactiviteiten.

MILIEU

Door verantwoorde keuzes te maken, zorgen we voor een betere toekomst en hebben we een positieve invloed op zowel het gebied waar we werken als op het milieu

MENSEN

We richten ons op de valorisatie van menselijk kapitaal, de enige bron die in staat is tot duurzame, bewuste en verantwoordelijke groei

MAANTA FOREST

Door onze samenwerking met Treedom helpen we bebossing en werkgelegenheid in veel achtergestelde gebieden over de hele wereld

ZAKELIJK FOREST

Al vele jaren werken we samen met Treedom, een bedrijf dat over de hele wereld verschillende soorten planten plant en zo bebossing en werkgelegenheid in veel achtergestelde en behoeftige gebieden bevordert.

We hebben al meer dan 200 planten geplant, maar we willen het hier niet bij laten en streven ernaar om het Maanta Forest nog verder uit te breiden.

MILIEU

We zetten ons actief in voor 3 fundamentele doelstellingen

- naleving van wettelijke milieuverplichtingen

- het aannemen van correct leveranciersgedrag

- samenwerken met onze partners om de impact van onze economische activiteiten te verminderen.

De acties op dit gebied zijn divers en hebben voornamelijk betrekking op onze kernactiviteiten. Zo hebben we in 2021 een overeenkomst getekend met UPS (de enige partner voor expresbezorging die meer dan 16.000 zendingen per jaar verwerkt in alle continenten) om alle zendingen en transporten uit te voeren volgens de Carbon Neutral-norm: naleving van deze parameters heeft ertoe geleid dat het bedrijf een belangrijke prijs heeft ontvangen voor zijn bijdrage aan de beperking van de CO2-uitstoot in de atmosfeer door zijn activiteiten.

Product toegevoegd aan verlanglijst